8. Onderweg lossen herverdelen en vastzetten

Praktische toets C/C1, Fase 2: Onderweg
De kandidaat krijgt de opdracht om één stuk lading eruit te halen (lading die tegen
het kopschot staat en is opgesloten). Vervolgens moet hij de resterende lading weer
stuwen en vastzetten.
Onderdeel D. Lossen, stuwen en vastzetten deel lading
Toetsnorm en beoordeling:
• De lading niet deugdelijk is vastgezet en gestuwd;
• Er zich tijdens het lossen en/of vastzetten onveilige situaties voordoen;
• De kandidaat een waarschuwing krijgt om persoonlijke of materiele schade
te voorkomen;
• De kandidaat de controle over de lading verliest.
Eindtermen:
– De kandidaat is in staat om een door de toetsafnemer aan te wijzen lading te
lossen en vervolgens de resterende lading te stuwen en vast te zetten zodat het
voertuig rijklaar is.
• dit moet lading zijn die tegen het kopschot staat en is opgesloten
– De kandidaat is daarbij in staat om de juiste hulp-, vastzet- en stuwmiddelen te
gebruiken
– De kandidaat past maatregelen toe waarmee fysieke risico’s worden voorkomen
of beperkt.
Beoordeling
De kandidaat is in staat om in relatie tot de te vervoeren lading:
• Een juiste keuze en gebruik te maken voor klem- en vastzettechnieken (sjorringen,
klemstangen, kettingen, rekken, antislipmatten, sjorbanden e.d.).
• Hulpmiddelen op juiste wijze te gebruiken.
De kandidaat is in staat om in relatie tot de te lossen lading:
• Een logische keuze te maken wat betreft de volgorde van de te nemen stappen.
• Hulpmiddelen op juiste wijze te gebruiken.
De kandidaat is in staat om maatregelen te nemen waarmee fysieke risico’s tijdens
de werkzaamheden worden beperkt:
• Juiste manier van in- en uitstappen en betreden van de laadruimte.
• Tillen met rechte rug.
• Tijdens het tillen van de lading door de knieën buigen.
• Gebruik maken van tilhulpmiddelen.
• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Dit onderdeel begint en eindigt met een gesloten laadklep.
• Aan het einde van dit onderdeel wordt de EPT veilig gezekerd in de laadruimte.