7 Maatregelen bij noodsituaties

Onderdeel B. Maatregelen bij noodsituaties
Toetsnorm en beoordeling:
• Behandeling van 1 schadescenario verplicht
• Stel 3 vragen over het schadeformulier in relatie tot 1 van de schadescenario’s
• Stel 2 aanvullende vragen
• Voldoende bij 3 van de 5 vragen correct beantwoord
Onderdeel maatregelen bij noodsituaties:
De kandidaat kan uitleggen hoe een schadeformulier moet worden ingevuld aan de
hand van een van onderstaande scenario’s:
• Je rijdt weg en raakt de poort;
• Je slaat rechtsaf en raakt een fietser;
• Bij de verkeerslichten rijdt er een auto bovenop;
• Bij parkeren rijd je een lantaarnpaal scheef.
Aanvullende vragen:
– De kandidaat kan verklaren wat PAMAN inhoudelijk betekent.
– De kandidaat kan aangeven hoe te handelen bij een voertuigbrand.
– De kandidaat kan aangeven hoe te handelen bij een ladingbrand.
– De kandidaat kan aangeven wat het internationale alarmnummer is.
– De kandidaat kan aangeven wanneer bij een ongeval de politie wordt vereist.
– De kandidaat kan aangeven op welke manier de verzekeringsgegevens kunnen
worden achterhaald.
– De kandidaat kan aangeven wat de vervolghandelingen zijn na het invullen van de
voorkant van het schadeformulier.
Voorbeeldvragen maatregelen bij noodsituaties:
– Waar staan de letters PAMAN voor?
– De tegenpartij weigert te tekenen. En nu?
– Wanneer schakel je de politie in?
– Waarom is het belangrijk om het aantal kruisjes op te tellen?
– Wie krijgt welk deel van het schadeformulier mee?
– Waar vind je de verzekeringsgegevens?
– Wat is het alarmnummer in het buitenland?
– Waar ga je staan bij het blussen van een brand?