7. Gladheid en storingen

Onderdeel C. Maatregelen bij gladheid en storingen:
Toetsnorm en beoordeling:
• Stel 1 vraag over gladheid en 2 vragen over storingen
• Voldoende bij minimaal 2 van de 3 vragen correct beantwoord
Eindtermen storingen – met gebruikmaking van instructieboekje (te behandelen in
de opleiding):
– De kandidaat kan met behulp van het instructieboekje aangeven hoe hij moet
handelen in geval van een lekke band.
– De kandidaat kan met behulp van het instructieboekje aangeven hoe te handelen
bij een defecte lamp.
– De kandidaat kan de zekeringenkast aanwijzen.
– De kandidaat kan met behulp van het instructieboekje aangeven hoe te handelen
bij een defecte zekering.
– De kandidaat kan met behulp van het instructieboekje aangeven hoe het voertuig
sleep klaar kan worden gemaakt.
– De kandidaat kan aangeven welke actie moet worden ondernomen bij het gaan
branden/knipperen van een controlelampje conform het instructieboekje.
Voorbeeldvragen storingen:
– Wat is een bandenmaat?
– Waar staat de bandenmaat?
– Welke voorzorgsmaatregelen moet je nemen in geval van een lekke band?
– Het lampje van het remlicht is stuk. Hoe kan ik nakijken welk lampje ik nodig
heb?
– Er is een lampje stuk. Deze moet worden vervangen. Waar moet je op letten bij
vervangen?
– Er is een zekering gesprongen. Wat doe je nu?
– Wijs de zekeringenkast aan.
– Ik heb een storing – lampje gaat branden. En nu?
• Instructieboekje
• Google
Leerdoelen gladheid (te behandelen in de opleiding):
– De kandidaat kan uitleggen hoe om te gaan met hulpremmen bij gladheid.
– De kandidaat kan uitleggen wat weersomstandigheden doen met ADAS.
Voorbeeldvragen gladheid:
– Wat is het nadeel als je hulpremmen gebruikt bij gladheid?