6 Criminaliteit en illegaliteit

Onderdeel A. Illegaliteit en criminaliteit
Toetsnorm en beoordeling:
• Stel 3 vragen over dit onderwerp
• Voldoende bij 2 van de 3 vragen correct beantwoord
Eindtermen illegaliteit en criminaliteit (te behandelen in de opleiding):
– De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen benoemen voor wat betreft de cabine
tijdens het laden/lossen.
– De kandidaat kan aanwijzen en benoemen waar verstekelingen en of verboden
zaken en/of middelen kunnen worden verstopt .
– De kandidaat kan aangeven waar bij voorkeur wordt geparkeerd tijdens een
pauze/rust.
– De kandidaat kan aangeven waar de persoonlijke-, voertuig- en ladingdocumenten
blijven bij het verlaten van het voertuig.

De kandidaat kan aangeven wanneer het verplicht is een beveiligde parkeerplaats
te gebruiken.
– De kandidaat kan aangeven waarover niet wordt gesproken tijdens een pauze met
derde.
– De kandidaat kan aangeven hoe de laadklep tegen oneigenlijk gebruik kan worden
beveiligd.
Voorbeeldvragen illegaliteit en criminaliteit:
– Waarom is het verstandig om tijdens het laden de cabine op slot te doen?
– Waar kunnen verstekelingen zich verstoppen? Wijs aan en benoem.
– Je gaat lunchen. Waar parkeer je bij voorkeur?
– Je verlaat je voertuig. Wat doe je met je documenten (voertuig- en persoonlijke
docs)?
– Waarom is het niet handig om tijdens je koffiepauze te praten over je lading?
– Wanneer is het verplicht om een beveiligde parkeerplaats op te zoeken als je
pauze neemt?
– Wat controleer je na een pauze aan je voertuig? Wijs aan en benoem.