5. Ladenstuwen vastzetten lading

Onderdeel E. Laden voertuig, stuwen en vastzetten lading:
Toetsnorm en beoordeling:
Dit onderdeel is onvoldoende als:
• De lading niet deugdelijk is vastgezet en gestuwd;
• Er zich tijdens het laden en/of vastzetten onveilige situaties voordoen;
• De kandidaat een waarschuwing krijgt om persoonlijke of materiele schade te
voorkomen;
De kandidaat de controle over de lading verliest.
Eindtermen
De kandidaat is in staat om in relatie tot de te vervoeren lading:
• Hulpmiddelen op juiste wijze te gebruiken.
• Een juiste keuze en gebruik te maken van klem- en vastzettechnieken (sjorringen,
klemstangen, rekken, antislipmatten, sjorbanden e.d.).
De kandidaat is in staat om maatregelen te nemen waarmee fysieke risico’s
tijdens de werkzaamheden worden beperkt:
• Juiste manier van in- en uitstappen en betreden van de laadruimte.
• Tillen met rechte rug.
• Tijdens het tillen van de lading door de knieën buigen.
• Gebruik maken van tilhulpmiddelen.
• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Aandachtspunten
• Het onderdeel begint en eindigt met een gesloten laadklep.
• Aan het einde van dit onderdeel wordt de EPT veilig gezekerd in de laadruimte.