3. Laadklep en laadruimte

Onderdeel C. Laadklep en laadruimte (eisen opgenomen onder
inrichtingseisen)
Toetsnorm en beoordeling:
• Stel minimaal 3 vragen over de laadklep en 1 over de laadruimte
• Voldoende bij minimaal 3 van de 4 vragen goed
Eindtermen laadklep en laadruimte (te behandelen in de opleiding):
– De kandidaat kan aangeven welke controle moet worden uit gevoerd aan de
laadklep.
– De kandidaat kan aangeven wat de functie is van de afdekklep van de
bedieningskast.
– De kandidaat kan de keuringssticker aanwijzen en verklaren.
– De kandidaat kan de massasleutel aanbrengen en verwijderen.
– De kandidaat kan de functie van de massasleutel benoemen.
– De kandidaat kan het hefdiagram van de laadklep verklaren.
– De kandidaat kan een controle van de werking van de laadklep uitvoeren.
– De kandidaat kan aangeven wanneer de laadklep op juiste wijze is gesloten.
– De kandidaat kan aangeven op welke manier het werkgebied kan worden beveiligd.
– De kandidaat kan aangeven wat de functie is van de voetprints op de laadklep.
– De kandidaat kan aangeven welke vastzetmiddelen gebruikt kunnen worden in
de betreffende laadruimte.
– De kandidaat kan aangeven aan welke eisen de laadruimte moet voldoen vooraf
aan het laden.
Voorbeeldvragen laadklep en laadruimte:
– Is de laadklep gekeurd?
– Waar zie je dit?
– Tot wanneer is de keuring geldig?
– Hoeveel mag je heffen?
– Mag de massa sleutel tijdens het rijden in de bedieningskast blijven zitten?
– Moet de afdekklep van de bediening gesloten zijn? Waarom wel/niet?
– Moet de afdekklep op slot zitten?
– Wat zegt jou het lastdiagram?
– Mag ik van de laadklep af springen?
– Geldt de maximale belasting van de laadklep over de gehele laadklep?
– Mag je met de bovenklep open rijden?
– Mag de laadklep een stukje open staan tijdens het rijden?
– Hoe bevestig je de laadklep? Zit er een borging op de laadklep?
– Moet ik mijn laadklep beveiligen/markeren t.o.v. het overige verkeer?
• Hoe doe ik dat?
– Moet je je werkgebied afzetten?
– Als je gaat lossen, waar moet je op letten?
– Waarom staan die voetstappen op de laadklep