1. PBM’s

Onderdeel A. PBM’s
Toetsnorm en beoordeling:
• Behandel minimaal 1 PBM
• Stel 3 vragen over het PBM
• Voldoende bij minimaal 2 van de 3 vragen correct
Eindtermen PBM’s (te behandelen in de opleiding):
– De kandidaat kan de verschillende PBM aanwijzen en benoemen.
– De kandidaat kan aangeven welke bescherming de PBM biedt.
– De kandidaat kan aangeven wanneer een PBM zijn beschermende functie verliest.
– De kandidaat kan aangeven voor welk doel de afzonderlijke PBM wordt gebruikt.
Voorbeeldvragen PBM’s:
– Wanneer kies je ervoor om ze te gebruiken?
– Wanneer is het verplicht?
– Wat zijn de risico’s als je ze niet gebruikt?
– Zijn alle werkhandschoenen overal voor geschikt? Noem eens een voorbeeld.